In Café Paatje op de 1e verdieping van de Stadskazerne komt een gezellige huiskamer voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen (AZC). Vanaf 17 juni is deze huiskamer overdag voor hen geopend.

Heeft u nog spelletjes of speelgoed, boeken in het Engels, of heel misschien in het Russisch of Oekraiens, en prentenboeken, plaatjesboeken, strips of Engelstalige boeken voor de jeugd? Op de begane grond van De Stadskazerne hebben we een speciaal inleverpunt gemaakt. (zie foto)

Het is een fijne plek om elkaar te ontmoeten, steun, advies en taalles te krijgen. Ook voor kinderen is het een mooi plek om samen te spelen. Er is veel speelmateriaal aanwezig.

De Huiskamer is een gezamenlijk initiatief van het Leger des Heils, WijZ Welzijn en de bibliotheek / De Stadskazerne. Vrijwilligers en professionals van deze organisaties dragen allemaal een steentje bij om de Huiskamer een fijne plek te laten zijn. Een plek voor ontmoeting, eigen activiteiten en initiatieven voor de vluchtelingen. Even buitenshuis kunnen zijn biedt iedereen, zowel de gastvluchtelingen als de gastgezinnen ruimte voor de eigen activiteiten. 

Om dit initiatief blijvend goed te kunnen aanbieden wordt er na de zomer een crowdfunding opgezet voor aanschaf van spel- en lesmateriaal.

Ondernemers, die als ambassadeur de Huiskamer willen ondersteunen, worden hiertoe van harte uitgenodigd contact op te nemen.

Inwoners van Kampen die als vrijwilliger een steentje bij willen dragen zijn en blijven ook van harte welkom!

Terug naar het overzicht