Nu te zien in de expositieruimte van De Stadskazerne; de kunstwerken van Jaap Gerling. Kom je kijken?

De kunst van Jaap Gerling heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot wat die nu is. Zijn werken hebben vaak een lange ontstaansperiode en zijn meestal zijdelings gerelateerd aan de zichtbare werkelijkheid.
Jij als beschouwer hebt alle ruimte voor eigen beleving en ervaringen. Kijk je over zijn schouder mee naar zijn werk van de afgelopen jaren?

Terug naar het overzicht