Het is vandaag Nationale Veteranendag. Ook bij de Stadskazerne in Kampen wappert de nieuwe veteranenvlag, volgens protocol naast de wat grotere Nederlandse driekleur.

De vlag symboliseert waardering voor en verbondenheid met onze militairen die zich inzetten of hebben ingezet voor vrede en veiligheid in binnen- en buitenland. Dat is beslist geen kleine groep: Nederland telt thans ruim 100.000 veteranen.

Alle krijgsmachtonderdelen zijn terug te vinden in de vlag: de lichtblauwe, donkerblauwe en groene kleur staan symbool voor alle veteranen die zich ter land, ter zee, en in de lucht hebben ingezet als onderdeel van de Landmacht, de Marine, de Marechaussee of de Luchtmacht.

De rode en witte kleur hebben een dubbele betekenis. Het rood is deel van de Nederlandse vlag, maar tevens een uiting van respect voor alle gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers. Ook het wit is deel van de Nederlandse vlag, maar staat daarnaast symbool voor de vrede waarvoor veteranen hebben gestreden. Het lichtblauw representeert VN-uitzendingen zoals UNIFIL, UNPROFOR en Mali; het groen symboliseert de inzet van veteranen in onder andere de Tweede Wereldoorlog, SFOR en ISAF.

Het bekende Veteranensymbool is centraal in de vlag geplaatst.

Voor meer informatie over Nederlandse veteranen, zie https://www.nlveteraneninstituut.nl/veteranen-hun-missies/

Terug naar het overzicht