Tijd: 09:00 - 16:00
Einddatum: 31 okt 2020
Organisator: Stadsarchief Kampen
Entree: gratis
Soort evenement: HV Jan van Arkel
Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd bestond in Kampen grote steun voor het Nederlandse regeringsbeleid. Al kort na de bevrijding meldden zich de eerste 100 vrijwilligers voor dienst in het Veluwe Bataljon in het toenmalige Indië. Later volgden nog meer, en ook veel Kamper dienstplichtigen kwamen op voor
hun nummer.
Na aankomst in ‘de Oost’ bleek voor velen echter dat het idealistische beeld waarmee zij op weg waren gestuurd in werkelijkheid niet klopte. Rauwe oorlogservaringen eisten hun tol, en 13 veelal jonge mannen uit Kampen en omgeving sneuvelden. Tegenwoordig kijkt men in Nederland heel anders terug op deze ‘politionele acties’ dan toen het teruggekeerde Veluwe Bataljon in mei 1948 in Kampen feestelijk werd onthaald.​
In het Informatiecentrum van het Stadsarchief Kampen is een kleine expositie ingericht over deze Kamper jongens. De expositie is gratis te bezoeken. Op Open Monumentendag, 12 september 2020. En tot 31 oktober op dinsdag en donderdag tussen 09.00 – 16.00 uur.

Dit is een gezamenlijke expositie van de Historische Vereniging Jan van Arkel en Stadsarchief Kampen. Graag spreken we onze dank uit aan Daan Gunnink, Gerrit Vinke en het SNS Historisch Centrum Frans Walkate voor hun medewerking aan de totstandkoming van de expositie.

Evenementen

Bekijk alle evenementen
Er zijn op dit moment nog geen toekomstige evenementen