De Stadsarcheoloog probeert aan de hand van materiële overblijfselen het verleden van de gemeente Kampen te reconstrueren en te duiden. 

De taak van de Stadsarcheoloog is drieledig. De archeoloog is verantwoordelijk voor het depot met archeologische vondsten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan aan gevonden objecten. Daarnaast adviseert de archeoloog het college van b&w op het gebied van archeologie.

Bekijk de website van deze bewoner