Huisregels

De Stadskazerne is vrij toegankelijk voor iedereen. U bent welkom om boeken en tijdschriften te lezen, informatie te zoeken, te studeren en te werken.
Ook is het de moeite waard om onze exposities, die regelmatig van thema wisselen, te bezoeken.

In de Stadskazerne bezorg je elkaar geen overlast en is er wederzijds respect. Binnen deze kaders is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor alle duidelijkheid heeft het bestuur van De Stadskazerne een aantal huisregels opgesteld.

Bij overtreding van de huisregels van de Stadskazerne zijn de medewerkers van de Stadskazerne en/of de huismeesters bevoegd de bezoekers uit het pand te verwijderen of hen de toegang te ontzeggen. In alle andere voorkomende situaties zijn de medewerkers van De Stadskazerne en/of de huismeesters bevoegd de maatregelen te nemen die zij op dat moment noodzakelijk achten. Indien nodig wordt de wijkagent hierbij betrokken

HUISREGELS

• Houd rekening met anderen, veroorzaak geen (geluids-)overlast.

• Verdieping 3 is alleen toegankelijk voor medewerkers.

• Houd de Stadskazerne, met name de toiletten, netjes, heel en schoon.
Wanneer u een onregelmatigheid opvalt wilt u dit dan melden bij één van onze medewerkers?

• Het nuttigen van etenswaren en dranken is niet toegestaan. In café Paatje kunt u terecht voor een drankje of een versnapering.

• Roken en het gebruik van alcohol of drugs is zowel in de Stadskazerne als op het buitenterrein niet toegestaan.

• Het bezoeken van discriminerende, gewelddadige en/of pornografische websites is verboden.

• Skaten, fietsen et cetera is niet toegestaan in het pand.

• Dieren mogen niet mee naar binnen, met uitzondering van hulphonden.

• Wilt u de sluitingstijden respecteren en ervoor zorgen dat u tijdig het pand kunt verlaten.

• In geval van diefstal of vandalisme doen wij altijd aangifte bij de politie.

• Het bestuur van De Stadskazerne aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.