De bloeiende historische vereniging met ruim 650 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal en meer.

Vaste onderdelen van de vereniging zijn de uitgaves van het Historisch Tijdschrift, de maandelijks interessante lezingen en inloopochtenden in het Informatiecentrum van het Stadsarchief Kampen. Leden van ‘Jan van Arkel’ zijn dan aanwezig om te helpen bij vragen over genealogie, huizenonderzoek en streekhistorie.

Bekijk de website van deze bewoner