Het ‘Interbellum’

In Den Haag werd na druk vanuit Kampen besloten dat het verlies van de militaire cultuur als economische tegenslag voor de stad vanuit het rijk gecompenseerd diende te worden. Bovendien zou leegstand van de militaire infrastructuur kapitaalsvernietiging zijn. Dus kreeg Kampen een nieuw onderdeel toegewezen: de opleiding voor verlofs-officieren kwam in 1925 van Breda naar Kampen, SVOI geheten, in 1927 omgedoopt in SROI (School Reserve Officieren Infanterie).

Dit waren HBS-ers en gymnasiasten die na hun dienstplicht als reservist oproepbaar waren in tijden  van mobilisatie. Dit onderdeel verdeelde zich over de nieuwe Vloeddijkkazerne (het voormalige weeshuis werd afgestoten in 1925 en door defensie overgenomen als kazerne) en de Van Heutszkazerne en nog enkele andere plekken. 

De komst van de reservisten leverde Kampen tevens twee nieuwe huisartsen op, onder wie de militair arts J.W. Jacobze. Zijn zoon zou ook huisarts worden (eveneens dr. J.W. Jacobze) en veel later oprichter zijn van de Willem Kolff Stichting (in 2003, samen met ene Herman Broers, maar dit terzijde).

Bij de mobilisatie voor de oorlog in 1939 wordt de SROI opgeheven en keert na de oorlog niet in Kampen terug. De Vloeddijkkazerne blijft tot 1970 wel militair in gebruik. In de Van Heutsz gaat na mei 1940 de bezetter regeren.

Terug naar het overzicht