Indiëgangers, artillerie meetafdeling en dienstplichtig administrateurs

Van 1946 tot 1949 werden in de Van Heutszkazerne dienstplichtigen getraind voor uitzending naar Indië in het kader van de politionele acties. Na de Indiëgangers kwamen van 1949 tot 1951 de dienstplichtige militaire administrateurs (2e COAK, Centrale Opleiding Administratief Kader) er in opleiding. In 1951 werd dit onderdeel opgevolgd door de 101 Artillerie Meetafdeling die bleef tot 1963 (de vader van Margreet, André Bos, zat hier als dienstplichtig officier bij als administrateur).

In 1963 ging dit onderdeel naar Wezep en kwamen de militaire administrateurs terug. Van 1963 tot 1974 werden zij hier opgeleid. Eén van hen was de bekende pianist Louis van Dijk. Van zijn ‘opkomst’ is een foto bewaard gebleven, hij heeft een partituur van Bach nog in zijn handen (zie de powerpoint!). Dit onderdeel wordt in 1973 verplaatst naar Middelburg en de Van Heutszkazerne komt definitief leeg. Defensie stoot het pand af en het komt voor het eerst sinds de komst van het Instructiebataljon in 1850 in handen van de stad die het pand ten behoeve van de staat had gebouwd en gratis heeft verhuurd. 124 jaar lang. Gebruikelijk in die tijd.  

Terug naar het overzicht