De molensteen van Van Tuinen

Burgemeester Van Tuinen weet Kampen in het monumentenjaar 1975 de Kamper binnenstad tot beschermd stadsgezicht uit te laten roepen. De lege Van Heutszkazerne (Van Tuinen noemt het complex ‘de molensteen om mijn nek’) wordt voor van alles gebruikt in deze periode (o.a. bejaardensoos, boekenopslag van Kok Kampen, rode kruis, enz.) Terwijl de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe bestemming.

Diverse plannen

Diverse plannen: de door Van Tuinen opgerichte IJsselacademie (de Overijsselse variant van de Fryske Akademy in Leeuwarden) zou er moeten worden ondergebracht, maar dat gaat niet door. Ook stadskantoor (werkplek voor alle ambtenaren) is onderzocht in combinatie met het stadhuis (trouwen, raadszaal, college, representatie), maar wordt te duur geacht.

Uiteindelijk komt Van Tuinen samen met hoofd bureau van de theologische universiteit Wim Veenendaal en staatssecretaris van onderwijs Klaas de Jong (vader van schrijver Oek de Jong) met een herinvulling: Kampen gaat nieuw op te richten christelijke HBO-academies huisvesten. De Van Heutsz wordt academiegebouw. Kampen wordt studentenstad.