De Akademiejaren

Alle Kamper academies, waarvan de topjaren lagen tussen 1980 en 1989, zijn vanuit de Van Heutszkazerne gestart. De allereerste was de sociale academie De IJsselpoort, die begon vanuit het schoolgebouw, in 1976. In 1983 verhuisde deze naar het oude Almere College (Engelenbergplantsoen), en in 1987 naar Windesheim (School of Social Work).

1978

In 1978 kwam de kunstacademie, later Constantijn Huygens geheten, nu ArteZ Zwolle. De kunstenaars hebben er het langst gezeten, tot 2003. De Van Heutsz als academiegebouw wordt vooral met de kunstacademie geassocieerd, maar dat is dus maar een deel van het verhaal.

1979

In 1979 voegde zich hierbij de academie voor expressie door woord en gebaar, kortweg de expressieacademie (of onjuist maar wel gebruikt: theaterschool of theateracademie) genoemd. Zij verhuisden al snel naar de Vloeddijkkazerne (nu Quintus), waar ze in 1997 vandaan zijn ‘gepest’ (kan het niet anders noemen) door de gemeente Kampen die het pand (Vloeddijkkazerne was een huurpand, de Van Heutsz was toen eigendom van de academie) wilde herbestemmen. Ze verhuisden naar Zwolle (nu ArtEZ).

1981

In 1981 kwam de vierde: de academie voor journalistiek. Zij begonnen in de noordvleugel (bovenste twee verdiepingen), maar na de grote brand in de Van Heutszkazerne (februari 1982) die ontstond in de noordvleugel door kortsluiting, werden ze daar verjaagd. Toen de socio’s naar het Engelenbergplantsoen gingen, verhuisden de journo’s naar het schoolgebouw aan de achterkant (1983). Daar bleven ze, veel te krap gehuisvest over uiteindelijk 4 verschillende locaties) tot aan 1989 (ik was 17 jaar kwam als jonge kamerbewoner vanuit Frieland naar Kampen als eerstejaars student op die academie in 1988-1989 en heb verhuizing naar Zwolle meegemaakt). Toen gingen ze naar Windesheim (gebouw D). Daar hebben ze nu alweer een nieuw gebouw gekregen (gebouw X).

Studentenstad

Kampen kende in de topjaren 1980-1989 een geheel eigen dynamische studentencultuur van twee theologische universiteiten en 4 HBO-academies. De Van Heutszkazerne was voor de HBO’ers het middelpunt. Bijna 3000 studenten op toen 32.000 inwoners. Een studentenconcentratie vergelijkbaar procentueel met Groningen en Wageningen. En meer studenten dan Kampen aan militairen ooit had. Allemaal landelijke opleidingen, dus heel veel kamerbewoning (ov-studentenkaart kwam pas in 1990).

Door concentratie van HBO-onderwijs werd Windesheim gevormd (het eerste gezamenlijke bureau van HBO-scholen in regio Zwolle dat tot Windesheim zou leiden, stond in Kampen). Doordat minister Deetman in Zwolle wilde concentreren, verloor Kampen in een langdurige treurmars tussen 1987 en 2003 uiteindelijk alle academies, in 2012 zelfs gevolgd door de grootste van de twee theologische universiteiten die zich verdeelde over A’dam en Groningen. 

Het gebouw Van Heutszkazerne was in de jaren negentig door de kunstacademie gekocht van de gemeente. Er werd voortdurend in verbouwd, voor miljoenen aan verspijkerd. En nog veel meer grote plannen voor gemaakt die nimmer gerealiseerd zijn. De kunstacademie verkocht het gebouw met het vertrek naar Zwolle in 2003 aan de woningbouwvereniging (nu DeltaWonen).

Terug naar het overzicht