Cultuur-historisch kennis- en ontmoetingscentrum De Stadskazerne

In 2013 kreeg het cultuurcluster de naam ‘Stadskazerne’ (bedenker naam: Herman Broers), een naam die ontleend is aan de ‘stadscaserne’ die hier stond als voorloper van de latere Van Heutszkazerne. Letterlijk kazerne in de stad. 

De Stadskazerne is de naam waaronder de Bibliotheek Kampen, het Stadsarchief Kampen, RTV IJsselmond, de Stadsarcheoloog, Historische vereniging Jan van Arkel en Stichting Tourist Info Kampen samenwerken. Daarnaast biedt De Stadskazerne onderdak aan een depot van het Stedelijk Museum Kampen.

De Stadskazerne is natuurlijk ook de perfecte locatie voor jouw lezing, workshop, vergadering, evenement of expositie.

Terug naar het overzicht